Áp kế kỹ thuật số Cosmo DM-3501

Giá bán: Liên hệ

  1. Áp kế kỹ thuật số DM-3501:

Có độ chính xác cao với màn hình hiển thị 4 ký tự đầy đủ.

Độ chính xác là ± 0.15% của F.S. ± 1 chữ số