Áp kế kỹ thuật số Cosmo DM-3600

Giá bán: Liên hệ

  1. Áp kế kỹ thuật số DM-3600:

Có độ chính xác cao với màn hình 4,5 chữ số (19999)

Độ chính xác ± 0.1% của F.S. ± 1 chữ số