Cosmo Master Chamber, Model MC Series

Giá bán: Liên hệ

  1. Master Chamber, Model MC Series:

Master Chamber là một tham chiếu tiêu chuẩn cho phương pháp so sánh tổng thế thử nghiệm rò rỉ, đã được phát triển để giải quyết vấn đề duy trì các bộ phận tham chiếu thực tế.