Máy kiểm tra rò khí (máy thử kín khí) Cosmo LS-R740(ZL)

Giá bán: Liên hệ

  1. Máy kiểm tra rò khí (máy thử kín khí) LS-R740(ZL):

Bộ phận được kiểm tra được đặt trong một viên nang và được tăng áp để đo sự thay đổi áp suất do sự rò rỉ chảy vào bộ phận đó.