Máy kiểm tra rò khí (máy thử kín khí) Cosmo LZ-3000

Giá bán: Liên hệ

  1. Máy kiểm tra rò khí (máy thử kín khí) LZ-3000:

Đạt được khả năng tự động hóa quá trình kiểm tra rò gỉ tổng thể với tốc độ cao và độ chính xác cao.

Tối ưu cho việc kiểm tra rò khí ở các linh kiện tinh thể thạch anh SMD mà ngày càng được thu nhỏ lại.

Bộ LZ-3000 là hệ thống phát hiện rò rỉ được phát triển để đáp ứng nhu cầu xử lý kiểm tra rò rỉ tổng thể ở tốc độ cao cho các linh kiện điện tử nhỏ như kiểm tra độ kín tại gioăng của thiết bị pha lê thạch anh SMD.

Chúng tôi cung cấp một hệ thống lý tưởng cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.