1. Máy dò tìm rò rỉ Hydrogen:

Chuyên dụng để phát hiện rò rỉ vi mô bằng cách sử dụng khí Hydro pha loãng (hỗn hợp Nitơ 95% và Hydro 5%) như là khí làm dấu.

Sử dụng khí công nghiệp với chi phí thấp (Nitơ 95% và Hydro 5%) như là khí làm dấu và khi cảm biến không phát hiện được sự rò rỉ thì khí Hydro có tác dụng làm cho đầu dò có độ nhạy cao

Thời gian phục hồi nhanh cho phép quay trở lại nhanh để phát hiện rò rỉ với độ nhạy cao ngay cả khi có sự rò rỉ lớn xảy ra.