Hệ thống kiểm tra rò rỉ Helium:

Sử dụng khí Hê li để phát hiện ra sự rò rỉ rất nhỏ.

Ưu điểm của việc sử dụng khí Hê li trong kiểm tra rò rỉ:

  • Chỉ có 5 ppm khí Hê li tồn tại trong khí quyển. Nó ít bị ảnh hưởng bởi nền của môi trường thử nghiệm
  • Hê li là khí trơ, rất an toàn vì không có độc tính và gây nổ
  • Do kích thước phân tử nhỏ, Hê li có thể xuyên qua những chỗ rò rỉ dễ dàng
  • Nó gần như không có trong khí thải của bộ phận được kiểm tra